Skip to main content

MOAward: Onderzoeksbureau van het Jaar 2023           Trotse FD Gazelle '20, '21, '22 én 2023!

+31 (0)30 22 71 937

Met deze nudge hebben we pro-sociale doelen aan onze agenda toegevoegd

Met deze nudge hebben we pro-sociale doelen aan onze agenda toegevoegd

Zoals bij menig bedrijf, heeft ook Unravel zijn bedrijfs-DNA samengevat in vijftal kernwaarden. Eén van die kernwaarden: het zijn de kleine dingen zijn die er toe doen. Enerzijds richting de klant, door elke stap in het project met oog voor detail uit te voeren. Maar ook bedrijfsintern: hoe we met kleine dingen het werk leuker en de wereld beter kunnen maken. Daarom hebben wij het onderwerp ‘pro-sociaal gedrag’ op de agenda gezet om intern met elkaar stil te staan bij de bijdrage die wij hierin kunnen leveren. 

Uit sociaal-psychologisch onderzoek blijkt dat pro-sociaal gedrag onlosmakelijk is verbonden met geluk. Een helpende hand uitsteken maakt je gelukkiger – en een gelukkig iemand zal zich sneller pro-sociaal gedragen (Aknin et al., 2018). Toch kijken we van nature vaak de kat uit de boom, tenzij je van tevoren concreet bedenkt welk gedrag je waar gaat uitvoeren. Daarom bedachten we bij Unravel intern een simpele nudge.

‘Waardering uitspreken, een helpende hand bieden of iets doen om een ander een goed gevoel te geven.’

Van ideeën-pot naar actie

Tijdens een brainstormsessie hebben we ideeën opgeschreven over grote en kleine acties. De kleine acties hebben we verzameld in onze prachtige ideeën-pot. Elke maandag tijdens de lunch werd een actie gegrabbeld, waarna iedere medewerker met deze actie aan de slag is gegaan. Wekelijks werd er stilgestaan bij kleine bijdragen die je als individu kan leveren, wat een groot verschil kan maken voor een ander.

We hebben acties gehad zoals:

  • Drink een kopje koffie of thee met iemand die zich (af en toe) eenzaam voelt.
  • Kijk om je heen of je iemand een helpende hand kan bieden.
  • Mensen/daklozen/straatmuzikanten gedag zeggen of erkennen.
  • Maak een babbeltje met je buren die je nog niet (goed) kent.

Het zijn vaak acties die weinig tijd kosten, maar voor anderen een grote impact kunnen hebben. De psychologische driver erachter is ze zogenaamde implementation intention: wanneer je je concreet voorstelt in welke situatie je wat gaat doen, vergroot dit significant de kans dat je het gedrag uitvoert. Vooral wanneer je dit doet met een grotere groep mensen.

Van een collega kreeg ik te horen: ‘’Sinds we met pro-sociaal gedrag bezig zijn, valt het mij op dat weinig mensen zien dat anderen hulp kunnen gebruiken. Door hier bij stil te staan zag ik een man die hulp nodig had en ben ik naar voren gestapt om mijn helpende hand aan te bieden. Het voelde heel fijn om iets voor een andere te kunnen betekenen’’

Vrijwilligerswerk

Naast deze kleine acties hebben wij ook op maatschappelijk gebied onze armen uit de mouwen gestoken. 

Zo zijn onder andere een aantal collega’s als vrijwilligers mee gaan wandelen met ouderen in Zuilen. En hebben we kerstkaarten geschreven voor eenzame mensen in Nederland.

"Zo leuk om op deze manier iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ik had bijzondere gesprekken tijdens de fijne wandeling en tegelijkertijd hielp ik ouderen om in beweging te blijven en niet te vereenzamen."

"Ik zou dit graag vaker willen doen."

✅Wat brengt het jou als werkgever?

Door medewerkers de ruimte te geven om zich op pro-sociaal en maatschappelijk gebied in te zetten, kan een bedrijf niet alleen een positieve impact hebben op de samenleving, maar ook de tevredenheid en betrokkenheid van zijn werknemers vergroten.

  1. Persoonlijke voldoening: Het gevoel iets waardevols bij te dragen aan de samenleving kan een diepe persoonlijke beloning zijn. Waardoor medewerkers lekkerder in hun vel zitten.

  2. Teambuilding: Gezamenlijke deelname aan maatschappelijke projecten kan de teambuilding versterken. Het samenwerken aan doelen buiten de normale werkomgeving kan de teamgeest bevorderen en relaties tussen collega's verdiepen.

  3. Persoonlijke ontwikkeling: Maatschappelijke betrokkenheid kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ze kunnen nieuwe vaardigheden leren, zoals leiderschap, samenwerking en probleemoplossend vermogen, die ook op de werkplek van waarde kunnen zijn.

  4. Bedrijfstrots: Het feit dat een bedrijf zich inzet voor pro-sociale doelen kan de bedrijfstrots van medewerkers vergroten. Ze kunnen trots zijn op hun werkplek en het positieve verschil dat het maakt in de samenleving. Medewerkers die zien dat hun werkgever betrokken is bij sociale verantwoordelijkheid, voelen zich vaak trotser op hun organisatie.

  5. Bevordering van Werkgeluk: Het aanmoedigen van medewerkers om zich in te zetten voor pro-sociale doelen kan bijdragen aan hun algehele welzijn en werkgeluk. Werkgevers kunnen profiteren van werknemers die gezonder en gelukkiger zijn, wat kan leiden tot een lager ziekteverzuim en hogere betrokkenheid.

Wat doe jij met je werk of collega’s om maatschappelijk en pro-sociaal bezig te zijn?

PS Vond je dit blog waardevol en wil je het niet missen als we een nieuwe publiceren?
Schrijf je dan in voor onze updates, je bent met ruim 9.165 anderen in goed gezelschap.

Unravel verscheen eerder in: