fbpx

Neuromarketing Reclame Onderzoek

 • Test de impact van je campagne
 • EEG meet aandacht, emotie en geheugen met milliseconde precisie
 • Doorlooptijd: 1 week

Ontdek wat je reclame
succesvol maakt

Valt je reclame op? Kan men er chocola van maken? Wordt deze aan het merk gekoppeld? Raakt de uiting emotioneel de juiste snaar? En zet deze aan tot actie?

Stuk voor stuk vragen die bij elke nieuwe reclamecampagne weer door je hoofd razen – én waar een hersenmeting middels EEG heldere antwoorden op geeft.

Voorspel impact van je reclame

De invloed van reclames verloopt onbewust en subtiel. Traditionele reclametests zijn slechts gedeeltelijk in staat deze effecten te vangen. Neuromarketing-onderzoek maakt het nu voor het eerst mogelijk om de werkelijke impact van je reclame te meten.

Neuromarketing-reclameonderzoek neemt een groot deel van onzekerheid rondom het effect van je reclamecampagne weg. Hersenonderzoek met EEG geeft inzicht in de performance op essentiële Neuro KPI’s aandacht, geheugen, emotie en koopactivatie. Deze breindata blijkt – meer dan welke andere methode dan ook – sterk voorspellend voor de werkelijke voorkeuren en keuzes van jouw klant.

Door je neuro performance data te vergelijken met Unravel’s categoriespecifieke benchmarks zie je hoe je het ten opzichte van de rest doet.

Verhoog impact van je reclame

EEG heeft een groot voordeel ten opzichte van andere hersenmeetmethoden: de ongekend hoge snelheid.

EEG meet op de milliseconde de fluctuaties in aandacht, emotie en moeite. Zo zie je haarscherp welke scènes werken – en welke nog kunnen profiteren van een kleine tweak. Zo krijg je houvast om je reclame te optimaliseren, én inzichten die je mee kunt nemen naar toekomstige campagnes.

“"Het neuro-onderzoek was voor ons super waardevol. Met onze nieuwe campagne hebben we bewust gekozen voor neuro-onderzoek. Op die manier krijgen we geen sociaal gewenste antwoorden, maar echte insights.”
Ingrid de Jong - Brand Manager Pearle

Hoe het werkt: neuro reclame onderzoek met EEG

Het brein verwerkt een commercial razendsnel en grotendeels onbewust. Veel van die reacties treden nooit door tot het bewustzijn, maar ze beïnvloeden wél het effect in de winkel! Neuro meet deze reacties.

Het neuromarketing reclame onderzoek van Unravel gebruikt Eye Tracking en EEG objectief te meten wat een reclame in de doelgroep losmaakt.

EEG toont alles wat een survey je niet vertelt

Hersenactiviteit en kijkpatronen geven inzicht in deze pure reactie van de consument. Het biedt een dieper en objectiever alternatief voor de meer subjectieve dimensies uit surveys en interviews.

Neuro KPI’s

 • Verlangen: Zet de reclame aan tot kopen?
 • Aandacht: Grijpt de reclame voldoende aandacht om het merk te communiceren?
 • Moeite: Is de reclame goed te verwerken?
 • Neurale synchroniciteit: De mate van overeenstemming in neurale activiteit van respondenten. Deze blijkt van alle metrics het meest predictief voor salesimpact.

Geen black box

Al onze EEG metrics zijn openbaar en worden ondersteunt door wetenschappelijke publicaties uit peer reviewed journals. Zie de FAQ voor een overzicht van publicaties per metric.

Vergelijking met benchmark

Data vertelt je pas iets wanneer je het kunt vergelijken met een zinvolle maatstaf. Unravel beschikt over een database met neuro performance scores van meer dan 600 Nederlandse commercials. Dit stelt ons in staat voor elke gangbare categorie je data inzichtelijk te maken tegen een representatieve benchmark.

Leer wat werkt

Wat maakt je reclame exact succesvol? De neurodata toont op de milliseconde nauwkeurig welke elementen ten goede komen aan aandacht, geheugen en koopactivatie.

Veel reclamefouten zijn te voorkomen

Een tekst die gemist wordt. Een personage dat de kijker de rug toekeert. Een onlogische zin van de voice-over. Het is een greep uit de talloze onbedoelde emotionele dipjes die we in onze onderzoeken terugzien. Veel van die onvolkomenheden zijn gemakkelijk en snel glad te strijken in de montage, zonder het kernconcept van de uiting teniet te doen.

Tijdlijn van een project

Unravel Research has extensively optimized and automated data collection and analysis. This allows us to offer unparalleled 5-day project lead times for brand asset research in the market.
 • Dag 1-3: Veldwerk

  Het veldwerk vindt plaats gedurende drie dagen, waarbij we 20 respondenten testen. Je kunt de neuromarketing reclametest zowel stand-alone laten uitvoeren (met specifieke doelgroep en meerdere uitingen) of meedoen aan een multiclient onderzoek (met één uiting).
 • Dag 4-5: Data-analyse & Rapportage

  De uitdaging is om van individuele breindata naar de geaggregeerde data op groepsniveau te komen. Hiertoe wordt de ruwe breindata eerst gedecontamineerd en vervolgens omgezet in individueel genormaliseerde metrics op aandacht, moeite en verlangen. Het resultaat van deze complexe analyse is verrassend eenvoudig: een heldere prijsacceptatie-grafiek waarin je per prijsniveau de acceptatie in de hersenen ziet.

Extra Onderzoeksmodules

Het is mogelijk om een neuromarketing reclameonderzoek te combineren met een surveyonderzoek naar traditionele impactmetrics:

 • Herinnering
 • Boodschapsbegrip
 • Waardering
 • Associaties

Output voorbeelden

Hieronder vind je voorbeelden van de typische output van een neuromarketing-reclametest.

Benieuwd hoe een geheel rapport eruit ziet voor een reclame-onderzoek?

Omdat de rapporten voor onze klanten natuurlijk vertrouwelijk zijn, hebben we speciaal een voorbeeldrapport gemaakt. 

Je download 'm hieronder:

Veel gestelde vragen

Wat is de validatie achter EEG in neuromarketing reclame-onderzoek?

Unravel werkt niet met geheimzinnige ‘black box’ metrics waarbij de onderliggende hersenactiviteit verborgen blijft. Alle metrics waarmee wij werken zijn uitvoerig gevalideerd en gedocumenteerd – binnen en buiten de context van marketing.

Er is een groot aantal publicaties openbaar beschikbaar over de achterliggende hersenactiviteit van onze EEG metrics en de toepassing ervan. Je vindt een overzicht in ons whitepaper over neuro reclametesting. Deze kan je hier downloaden.

Wat meet EEG precies?

EEG meet de elektrische activiteit uit het brein. Deze activiteit fluctueert constant als gevolg van ionkanalen in de neuronen van het brein. EEG is in staat deze activiteit vele malen per seconde te meten, waardoor de methode zich uitstekend leent voor dynamische stimuli zoals reclames.

De ruwe date wordt door middel van algoritmen gecontamineerd, waarna we hieruit vier wetenschappelijk gevalideerde metrics extraheren:

 • Toenaderingsmotivatie (“ik wil dit”)
 • Engagement (“dat is interessant”)
 • Workload (“dat is moeilijk”)
 • Verwarring (“dat is gek”)

Deze EEG metrics geven een rijk beeld van de beleving van een reclame. Toenaderingsmotivatie vormt de belangrijkste metric voor het voorspellen van koopgedrag. Engagement, Workload en Verwarring bieden inhoudelijke verdieping in de kwalitatieve analyse van de commercial, waarbij we per scène bekijken hoe de kijker deze ervaart.

Kan mijn reclame meedoen aan een multiclient onderzoek?

Elke eerste week van de maand vindt er een multiclient neuromarketing reclame-onderzoek plaats in het Unravel huiskamerlab. De multiclient studie voeren we uit met een groep van 20 respondenten die een doorsnee van de maatschappij vormen op geslacht, leeftijd en opleiding.

Wanneer je als merk deelneemt aan de multiclient studie, dan kun je één commercial laten meedraaien in het reclameblok.

Wil je meerdere commercials testen of heb je specifieke doelgroepswensen? Dan kun je bij ons een neuromarketing reclame-onderzoek op maat laten uitvoeren.

Voor deelname aan de multiclient studie kun je mailen naar .

Bevat de neuromarketing reclametest ook survey-vragen?

Voorafgaand en aansluitend aan het reclameblok vragen we de attituden per merk uit. We brengen hierbij zowel de expliciete attitude in kaart (met surveyrespons) als de impliciete attitude (met EEG reactie tijdens deze merk-exposure).

De richting van de verschilscore tussen beide meetmomenten geeft een goed beeld van de impact van de commercial op branding.

Optioneel toetsen we ook op intermediate campagnemetrics als:

 • Begrip
 • Herinnering
 • Waardering

Hierbij willen we benadrukken dat metrics zoals deze niet sterk samenhangen met het werkelijke succes van deze campagne. Expliciet begrip, herinnering en waardering correleren slechts in geringe mate met sales en dienen dan ook vooral als kwalitatieve verdieping beschouwd te worden.

Meer hierover in ons blog: https://www.unravelresearch.com/en/blog/effective-ad-pre-testing-alternatives

Hoe ziet een sessie binnen een neuro reclametest eruit?

In een neuromarketing reclametest bezoeken 20-30 respondenten het Unravel Huiskamerlab in Utrecht. Hier krijgen ze de EEG en Eye Tracking aangemeten, waarna ze een tv-programma te zien krijgen dat onderbroken wordt door een blok commercials. Deze bevat een gerandomiseerde set aan reclames, waaronder de target commercial.

De hersenactiviteit en kijkpatronen worden tijdens het kijken op comfortabele wijze meten. We zien op de seconde nauwkeurig hoe het brein reageert op aandacht, verlangen en geheugenactivatie.

reclame onderzoek voorspel campagne succes

Our clients

We mean business with