Neuromarketing Research

EEG

Actionable Insights

EEG in Neuromarketing Research

Electro-encefalografie (EEG) is een fundamental brain imaging techniek binnen neuromarketing.

Met EEG kan hersenactiviteit worden vastgelegd op een comfortabele, betaalbare en niet-storende manier. Daarom is EEG een veelgebruikte techniek voor onderzoek naar hoe het brein reageert op advertenties, verpakkingen en winkelomgevingen.

Hoe werkt EEG?

Tijdens een EEG worden elektrodes aan de schedel verbonden. EEG registreert elektrische, neurale activiteit in de vorm van hersengolven.

eeg-headset.jpg


Het toont hertzfrequenties voor elk corticaal gebied. EEG meet de elektrische activiteit van neuronen direct. In andere woorden: wanneer hersenactiviteit verandert is dit rechtstreeks zichtbaar in de EEG. Het verschaft zo een ongelooflijk accuraat beeld van de effecten van specifieke elementen in een reclame, verpakking of website – op de milliseconde nauwkeurig.

Participanten merken tijdens de EEG nauwelijks iets van de apparatuur op hun hoofd. Om deze reden geniet de techniek grote populariteit binnen neuromarketing, waar flexibiliteit en een alledaagse onderzoeksomgeving wenselijk zijn.

eeg headset op
Zoals elke onderzoeksmethode, heeft ook EEG nadelen. Omdat het de elektrische activiteit meet door de oppervlakte van de schedel, is het niet mogelijk door te dringen in diepere hersenstructuren. Ook bevat EEG-data relatief veel ruis. Om er waardevolle inzichten uit te destilleren zijn geavanceerde statistische analyses vereist. Tot slot is er voor een betrouwbare steekproef een redelijk aantal participanten nodig (20+).

Onze klanten

We mean business with

Hoe kan EEG gebruikt worden in neuromarketing onderzoek?

Een neuromarketeer stelt zich tot doel te registreren wat de echte emotionele reactie van de consument is op een advertentie, product of (web)winkel is. EEG is uitermate geschikt om die vraag te beantwoorden.

Gedurende de lange historie van EEG – het bestaat al meer dan 100 jaar – zijn er vele correlaties tussen hersenactiviteit met specifieke drijfveren en gevoelens ontcijferd. Patronen van hersenactiviteit zijn indicatief voor specifieke motivaties of gevoelens. Zo onthult EEG de mate van opwinding, frustratie en verlangen, die van voorspellende waarde zijn voor aankopen in het dagelijks leven. Zo blijkt linker pre-frontale asymmetrie samen te gaan met toenaderingsgedrag en daadwerkelijk koopgedrag te voorspellen.

In neuromarketing is het bijzonder waardevol om EEG te combineren met eye tracking. Eye tracking registreert waar men kijkt, EEG wat men voelt. Dit levert extreem waardevolle inzichten op over welke gedachten en gevoelens worden opgeroepen door individuele boodschapselementen. Wij combineren deze twee technieken dus regelmatig.

Daarnaast verrijken we EEG vaak met metingen van pupilgrootte en huidgeleiding (galvanic skin response). Beide vertellen meer over de intensiteit van de gevonden emoties en motivaties.

Overzicht Technieken

Het geheel is meer dan de som der delen. We combineren grensverleggende technologieën om heldere antwoorden op lastige vragen te vinden. Duidelijk en toepasbaar.

EEG

Lees meer

Implicit Associations

Lees meer

Eye Tracking

Lees meer

Biometrics

Lees Meer

Emotion Recognition

Lees meer

Gedrags-
experimenten

Lees meer