fbpx

Hoeveel respondenten heeft een neuromarketing reclamestudie?

De typische samplegrootte van een reclame-onderzoek met breindata is 20-30 respondenten per cel.

Dit aantal is lager dan traditioneel marketing-onderzoek. De reden is dat surveyvragen aanmerkelijk meer variantie met zich meebrengen, waardoor ze meer respondenten vereisen om tot een gedegen foutmarge te komen. De variantie in neuro-onderzoek is over het algemeen lager, waardoor extra respondenten bovenop een sample van 30 geen toegevoegde waarde meer hebben (de gemiddelde waarden blijven identiek). De reden hiervoor is tweevoudig:

  • Menselijke autonome responses (hersenactiviteit, hartslag, pupilgrootte) komen tussen mensen veel sterker overeen dan gecontroleerde responsen (wat we zeggen, wat we doen, etc). De variantie in de data is lager.
  • Neuro-onderzoek levert vele malen meer data op per respondent, waardoor je met kleinere samplegroottes sneller het optimum bereikt. Zo meet de B-Alert X10 EEG headset 256 keer per seconde. Met 9 elektroden levert dit per respondent 2.304 datapunten op per seconde. Met 30 respondenten beschikken we al over 69.120 datapunten per seconde reclame en meer dan 2 miljoen datapunten voor de gehele reclame.

Reclame, FAQ